เรื่อง ออด ออด ออด ตอนที่ 8 แผ่นดินของเรา

เรื่อง ออด ออด ออด ตอนที่ 7 จิ้งหรีดของออด

เรื่อง ออด ออด ออด ตอนที่ 6 สุขา สังฆัสสะสามัคคี

Ceremony at Thai Mae Mun restaurant

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญร้านอาหารที่ร้าน Thai mae mun ณ เมือง ทูรก์เกา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯวาสนา บุญมาเลิศ และกัลฯมณีรัตน์ บุญมาเลิศ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย