พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ในเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระครูภาวนาวิริยกิจ ให้โอวาท พร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญ จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิด