Meditation at Geneva

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ จัดปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองเจนีวา โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสุรินทร์ เบนิโต จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า