Makha Bucha day

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานวันมาฆบูชา พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 5.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์   ช่วงสาย  สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญในวันมาฆบูชานี้