March 2016

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยมี ครอบครัวกันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมีนาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 03.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิดต่อด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์