พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกันยายน 2559

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แสดงธรรมและแจ้งข่าวสารงานบุญ