พิธีสวดพระอภิธรรม กัลฯ จิตรา พุ่มไพจิตร

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม  เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรม แด่ กัลฯจิตรา พุ่มไพจิตร ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นยอดนักสร้างบารมี ผู้ร่วมสร้าง ร่วมสถาปนา วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ มาโดยตลอดและการที่คณะเพื่อนกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้