September 2017

พิธีบูชาข้าวพระ เดือนตุลาคม

  วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  โดยพิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย  จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  และร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

August 2017