Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation

Geneva International Meditation Center

ปรบมือรัวๆ! ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวาจัดนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศส วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยมีพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร เมตตาบรรยายเรื่องประโยชน์ของสมาธิเบื้องต้น จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนั่งสมาธิ

Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ”

Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center)

Beautiful pictures

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]