Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center)