Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation