Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation Read More

Geneva International Meditation Center

ปรบมือรัวๆ! ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวาจัดนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยภาษาฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น จำนวน 20 คน โดยมีพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร เมตตาบรรยายเรื่องประโยชน์ของสมาธิเบื้องต้น จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนั่งสมาธิ Read More

Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ” Read More

Meditation at Webster University

มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ในเจนีวา นำการทำสมาธิสู่ห้องเรียนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลแก่ผู้สนใจหลังมีผลตอบรับดี

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเว็ปสเตอร์ (Webster University) วิทยาเขตเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (Geneva Campus) ได้นิมนต์พระ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Meditation Center) Read More

พิธีบูชาข้าวพระ เดือนตุลาคม

 

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  โดยพิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทย  จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  และร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ Read More

MEDITATION SESSION IN GENEVA

Wat Phra Dhammakaya Switzerland organized a meditation session in Geneva.

On Saturday, September 24, 2016, teaching monks from Wat Phra Dhammakaya Switzerland has bisited and led a meditation session in Geneva.

The ceremony started with teaching monks leading the laypeople to pay respect to the triple gems. Then, everyone meditated together to purify ones’ minds before requesting for the five precepts. Afterwards, all laypeople offered meal to the teaching monks who paid a visit. Read More

MEDITATION SESSION IN BASEL

Wat Phra Dhammakaya Switzerland has organized a meditation session in Basel

On Sunday, September 18, 2016, teaching monks from Wat Phra Dhammakaya Switzerland has paid a visit and led a meditation session at Kalyanamitra Nokkeaw in Basel.

The ceremony began in late morning with Kalyanamitra Nokkeaw lighting candles to pay respect to the triple gems. The teaching monks then led the congregation to chant and meditate to purify ones’ minds. Later, the was a ceremony of requesting the five precepts and ceremony of offering food to the monks. Led by Kalyanamitra Nokkeaw, all laypeople then participated in alms giving ceremony and offer meals to the teaching monks.

Afternoon ceremony started with teaching monks leading the congregation to chant the Dhammacakkappavattana Sutta. The Dhamma talk on importance of Dhammakaya Temple was then given. All laypeople then jointly offered the 4 necessities to the monks. After receiving blessings from the teaching monks, everyone took a group photo together.

Wat Phra Dhammakaya Switzerland hereby would like to rejoice in merit with everyone.


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมและทำบุญบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง BASEL

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรมที่บ้าน กัลฯ นกแก้ว กันเตอร์ ณ เมือง BASEL

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯ นกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯ นกแก้ว กันเตอร์ เป็นประธานนำกล่าว   จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ช่วงบ่ายเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนา และได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ก่อนที่พระอาจารย์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลกมา  ณ โอกาสนี้

วันครูวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานพุ่ม ดอกไม้ ธูป เทียน แพ ขึ้นสักการะ หน้ารูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี จากนั้น พระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น ปฏิบัติบูชา แด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Read More