พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ในเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระครูภาวนาวิริยกิจ ให้โอวาท พร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญ จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์และจัดสหวาระเดือนเกิด Read More

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯนกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส Read More

Meditation at Bach

วันเสาร์ที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้าน กัลฯอุดม แก้วกัน  ณ เมือง Bach

โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย กัลฯอุดม แก้วกัน ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ Read More

Ceremony at Thai Mae Mun restaurant

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ทำบุญร้านอาหารที่ร้าน Thai mae mun ณ เมือง ทูรก์เกา

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้น กัลฯวาสนา บุญมาเลิศ และกัลฯมณีรัตน์ บุญมาเลิศ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย Read More

ธุดงค์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปี พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนมกราคม

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญอยู่ธุดงค์ปีใหม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรมโดยฟังธรรมจากพระอาจารย์ ตลอดทั้งภาคเช้า สาย บ่าย ทำให้สาธุชนที่มาอยู่ธุดงค์ได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ใจนิ่ง ตัวเบาสบาย และได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น ในพิธีกรรมภาคค่ำเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ  Read More

พิธีปุปพเปตพลี

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯสมพิศ นิ่มนวล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล จากนั้นพระอาจารย์สวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ล่วงลับ Read More

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดสวดอภิธรรม ที่ บ้านกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯทองศรี วิลด์ วงศ์งาม จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล Read More

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนธันวาคม 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ได้จัดงานพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนธันวาคม พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 3.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพร้อมกันบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี และร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นพระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญและจัดสหวาระเดือนเกิด เสร็จพิธีในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ 
Read More

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดร่วมพิธีทอดกฐินตามวัดพระธรรมกายประเทศไทย โดยพิธีเริ่มในเวลา 07.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านทางช่อง ดีเอ็มซี

หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่ กัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯปทุมมา ซโตลล์ แซ่ปุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

พิธีกล่าวคำถวายทองคำโดยมีกัลฯนิษฎาพร แบเกอร์และกัลฯธารินี รูฟท์ ศิริพรประสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย Read More