Meditation at Basell

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  จัดปฏิบัติธรรม ที่ บ้านกัลฯนกแก้ว กันเตอร์  ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯนกแก้ว กันเตอร์ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีล Read More

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนกันยายน 2558

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ  จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์

ภาคสายพระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้นเป็น Read More

Dhammachai Day

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดจัดปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเนื่องในวันธรรมชัย เพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ซึ่งมีลูกพระธัมฯทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาร่วม ปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้

สาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีเนื่องในวันธรรมชัยโดยเริ่มเวลา 9.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และถวายสักการะ พระเทพญาณมหามุนีฯ โดยมี กัลฯอารี ไทรสาหร่าย เป็นตัวแทนถวายพานธูปเทียนแพ Read More

Meditation at Geneva

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยพิธีเริ่มในช่วงสาย  กัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ ได้เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นพระอาจาย์นำนั่งสมาธิก่อนที่จะเป็นพิธีอาราธนาศีลห้า  ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลฯสุรินทร์ สุขสำราญ และ กัลฯบัวเผื่อน อาบสุวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย Read More

Meditation at Basel

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญทำบุญบ้านกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา ณ เมือง บาเซิ่ล

โดยพิธีเริ่มในช่วงสายโดยกัลฯน้ำนิ่ง รอดอินทรา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ต่อด้วยพิธี อาราธนาศีลห้า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน Read More

Meditation at Biel

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน

ภาคสาย พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   จากนั้น กัลฯสุกัญญา แซ่ลี้  ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลห้า อาราธนาธรรม พระอาจารย์สวดพระอภิธรรม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล Read More

Middle way meditation

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวสวิส โดยมีชาวท้องถิ่นที่สนใจคอร์สมาธิมากันด้วยคาวมเบิกบานใจ

โดยมีพระครูภาวนาวิริยกิจเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันคือกัลฯสมศักดิ์ จิระ  เป็นล่ามภาษาอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจและวิธีข้อปฏิบัติต่างๆให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ โดยก่อนที่จะนั่งสมาธิพระอาจารย์ก็ได้แนะนำการวางใจให้ปลดปล่อยเรื่องภายนอกไม่ให้มารบกวนจิตใจ Read More

พิธีบูชาข้าวพระ ต้นเดือนสิงหาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อเทียนพรรษา  พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น. พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ในประเทศไทยผ่านช่องทางดีเอ็มซี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  พระอาจารย์แจ้งข่าวสารงานบุญ และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต่อด้วยการจัดสหวาระเดือนเกิดสำหรับผู้ที่มีวาระวันคล้ายวันเกิดเดือนสิงหาคม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ Read More

พิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 3 ปี

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 2 ปี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ โดยพิธีเริ่มเวลา 9.30 น.โดยกัลฯดอกไม้ โกเบล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยก่อนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล 5 และฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม Read More